N'BOX CONTAINER - Container trading & Leasing

Container Kho

Mua bán, Cho thuê, Thanh lý các loại Container Kho từ 20 Feet đến 45 Feet. Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, chi phí hợp lý

Container Lạnh

Mua bán, Cho thuê, Thanh lý các loại Container Lạnh từ 20 Feet đến 45 Feet. Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, chi phí hợp lý

Container Văn Phòng

Mua bán, Cho thuê, Thanh lý các loại Container văn phòng từ 20 Feet đến 45 Feet. Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, chi phí hợp lý

Container Chuyên Dụng

Mua bán, Cho thuê, Thanh lý các loại Container chuyên dụng từ 20 Feet đến 45 Feet. Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, chi phí hợp lý